(c) Reiselivsbasen - rlb.no Turistinformasjon Kvænangen / Troms / Norge (1943)
[ Nordreisa ] [ Skjervøy ] [ Loppa ] [ Alta ] [ Kautokeino ]

Øksfjordbreen også kalt Jøkelfjordbreen
Øksfjordbreen også kalt Jøkelfjordbreen

Kvænangen Kommune
- naturperle på 70 grader nord

Kvænangen Kommune ligger i Nord-Troms. Det er stor variasjon i naturforholdene. Kommunen strekker seg fra Nordishavet til Finnmarksvidda og gjenspeiler på et vis mye av Nordkalottens mangfold når det gjelder topografi og vegetasjon. Kommunen er 2 117 km2 stor og har 1 435 innbyggere.

Kulturhistorie
Kvænangen er rik på kulturminner fra eldre og nyere tid, og det er funnet flere bo- og gravplasser. De første spor etter mennesker stammer fra eldre steinalder om lag 10.000 år tilbake. Fra vikingtid og middelalder finnes en rekke sjøsamiske kulturminner. Kulturen i Kvænangen gjenspeiler møtet mellom de ulike etniske befolkningsgrupper: Den sjøsamiske Siida-samfunnet bestod av et mindre antall kjernefamilier som hadde felles bruksrett til naturressursene i området. Senere ble fangst og fiske kombinert med husdyrhold, og etter hvert økte det kommersielt fisket. Den norske bosetningen var forholdsvis liten og basert på fiskeeksport og annen handelsvirksomhet Reindriftssamene fra Kautokeino har siden 1600-tallet benyttet Kvænangen som sommerbeiteland På 1700-tallet bosatte de første kvenene seg i indre Kvænangen, og livnærte seg av jordbruk, skogbruk og fiske.

Slik fikk Kvænangen tre folkeslag, samer, nordmenn og kvener. Men som følge av den harde fornorskningen og moderniseringen etter krigen ble de kulturelle forskjellene etter hvert utvisket. Sett utenfra framstår dermed Kvænangen i dag som et temmelig homogent samfunn.

En av verdens nordligste lamaer med Kvænangstindane i bagrunn
En av verdens nordligste lamaer med Kvænangstindane i bagrunn
Båtfart på fjorden med Kvænangstindane i bagrunn
Båtfart på fjorden med Kvænangstindane i bagrunn
Jakt/ Fiske/ Friluftsliv
Kommunen har en rik og variert fauna. Det er fisk i de fleste av de ca 1000 ferskvannene som finnes i kommunen. Der er rike fiskeforekomster i fjorden og spesielt i Norges nest sterkeste tidevannsstrøm, Sørstraumen. Kommunen har mange attraktive jaktområder samt lakseelver som kan by på mange fine opplevelser. Kommunen er det rette stedet for den som er interessert i jakt og fiske.

Øksfjordjøkelen
Dette er den eneste isbreen i fastlands-Europa som kalver direkte i sjøen. Isbreens flate er på 41 km2 og det høyeste punktet er 1 204 m.o.h.. Den ligger innerst i Jøkelfjorden og er et imponerende skue fra sjøen. Isbreen kan også sees fra bilveien i Jøkelfjord, men opplevelsen blir større fra båtripa under breen. Kalvinga skjer hyppigst i perioden mars til Juni.

Røykfossen
Røykfossen
Røykfossen
Røykfossen
Røykfossen
Røykfossen ligger i Navitdalen i Indre Kvænangen, ca 15 minutters vandring fra bilvei. Vi anbefaler en tur rundt den naturskjønne Indre Kvænangen og til Navitfossen som ligger like ved veien. Røykfossen ligger litt lengre opp i Navitdalen og det er en vandrevei på høyre side av elva. Dette er en fantastisk flott foss å se på under snøsmeltingen og utover sommeren og helt frem til høsten.

Turistinformasjon
Dette var en kort informasjon om Kvænangen Kommune. Vi viser ellers til disse internettsidene for mer informasjon: www.kvanangen.kommune.no og www.ansi-turistservice.no

Artikkel og bilder:
Nelly Simonsen, ANSI Turistservice

S-A print GM no en de nl [<< tilbake] [Overnatting Kvænangen] [Aktiviteter & Attraksjoner Kvænangen] [Turistkontor Troms] [ ]
Eksterne linker Kvænangen: -kommune -kart -Wikipedia.org -SSB.no -Elektrobasen

© S-A.no - Reiselivsbasen

These pages uses Cascading Style Sheets (CSS) for text formating,
it seems like your browser does not support CSS. Please upgrade !